Card image cap

YÖKAK Başkanı Elmas: Amacımız üniversitelerde kalitenin gelişmesini sağlamak

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) YÖKAK ve British Council Türkiye işbirliğiyle düzenlenen ve ulusal kalite güvencesi sistemlerindeki süreçlerin güvenilirliğinin geliştirilmesini hedefleyen çalıştayda, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki ulusal sistemlerle ilgili deneyimler ve uygulamalar paylaşıldı. Açılış konuşmalarını Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcottun ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmasın yaptığı çalıştaya, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, British Council Ülke Direktörü Cherry Gough, British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven, Birleşik Krallık Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (QAA) CEO’su Douglas Blackstock, Dundee Üniversitesi ve Londra Üniversitesi-Goldsmith temsilcilerinin yanı sıra YÖKAK kurul üyeleri, Birleşik Krallık Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı temsilcileri, Türkiye’den ve Birleşik Krallıktan yükseköğretim kurumu yöneticileri, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı değerlendirme takım üyeleri, kurul uzmanları ve öğrenciler katıldı.

Her iki ülkede kalite güvencesi süreçlerindeki mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, yükseköğretim standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, ulusal politikaların yönlendirilmesine dair bilgi alışverişinin hedeflendiği çalıştayla, aynı zamanda Türkiye ve Birleşik Krallık arasında gelecekte kurulabilecek işbirliği alanlarının da belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

‘ÜNİVERSİTELER WEB TABANLI YÖNETİM SİSTEMLERİNİ KURMALI’
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK’ın kuruluşu ve çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
“Kurulumuz bu kapsamda, dünyadaki ajanslara üyelik çalışmaları başlattı. İlk adım, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği’ne (ENQA) tam üyelik süreciyle başladı ve saha ziyaretinden geçti. Bundan sonraki hedefimiz, Asya Pasifik Kalite Ağı (APQN) ve Yükseköğretimde Uluslararası Kalite Güvencesi Ajansları Ağı’na (INQAAHE) tam üyelik. Yükseköğretimdeki küresel eğilimler üniversitelerin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik yapılara dönüşmesini zorunlu kıldı. Bunun için üniversitelerimizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerini bütünleştirdiği; planlama yapabilecekleri, çıktıları analiz ve kontrol edebilecekleri ve sürekli iyileştirme anlayışıyla kendilerini izleyebilecekleri web tabanlı yönetim sistemlerini kurmaları gerekiyor. Üniversitelerimizin kalite güvencesi sistemlerini yapılandırmalarındaki yol haritaları; öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, çağın gerekliliğine uygun öğrenme ortamları oluşturulması ve buna uygun öğretim elemanlarının istihdamı, mezunların izlenmesi ve ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip edilmesi olmalı. Kalite ve akreditasyon süreçlerinde de kullanılması beklenen bilişim destekli bütünleşik yönetim sistemlerinin, bürokrasiyi azaltacak yapıya sahip olması ve çıktı odaklı yaklaşıma uygun şekilde tasarlanması gerekiyor. Bu amaçla YÖKAK tarafından Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS) geliştirildi. KGYBS ile YÖKAK’ın kurumsal dış değerlendirmeyle ilgili tüm süreçleri bu sisteme entegre edilerek hızlı ve kolay bir biçimde yürütülüyor.”

‘12 ULUSAL AKREDİTASYON AJANSI YETKİLENDİRİLDİ’
YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise, YÖKAK’ın yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi sistemlerini değerlendirmek ve kalite odaklı rehberlik ve liderlik sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Kurulun faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Prof. Dr. Yıldırım, şöyle konuştu:
“YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının misyon ve hedeflerini gerçekleştirmesine odaklanan iç kalite sisteminin yapılandırılmasını destekliyor ve bu sistemin dış değerlendirmesini yapıyor. Bu kapsamda günümüze kadar, 160 yükseköğretim kurumu değerlendirilerek, mezun veren tüm yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri tamamlandı. YÖKAK aynı zamanda, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütüyor. Bu kapsamda kurul tarafından, ülkemizde faaliyet gösteren 12 ulusal akreditasyon ajansı yetkilendirildi, üç uluslararası ajans ise tanındı. Kurulumuz, yükseköğretim sisteminde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla da çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda YÖKAK, yükseköğretim kurumlarına yönelik rehberlik hizmetleri sunmakta, etkinlikler organize ediyor ve çeşitli yayın faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yoğun çalışmalar sonucu geliştirilen Rubrik Yaklaşımı ile değerlendirme ölçütleri daha sade hale getirildi. Bu yaklaşımla değerlendirme süreçlerinin güvenilirliğini arttırmayı, takım üyeleri ve raporlar arası tutarlılığı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Çalıştaya katılan Birleşik Krallık Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı (QAA) CEO’su Douglas Blackstock ise, “Dünyanın her yerinde, Birleşik Krallık yükseköğreniminin standartlarını koruyup kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık ülkelerinin her biri için özel kalite yaklaşımları benimsiyoruz ve kalite değerlendirme ve güvence, ulus ötesi eğitimin güvencesi, stratejik uluslararası katılım gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalıştayda, Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council ile birlikte hem Türkiye hem de Birleşik Krallıkta yükseköğretimde kalite sektörünü konuşuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu çalıştay, bu alanda iki ülke arasındaki işbirlikleri adına atılan önemli bir adım olacak” diye konuştu.

Çalıştayın ikinci yarısında gerçekleştirilen ve alanında uzman isimlerin yer aldığı çalışma gruplarında, yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin ve kalite kültürünün güçlendirilmesi, Türkiye’de ve Birleşik Krallıkta yürütülen kalite çalışmaları arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi, kalite güvencesi konusunda Türkiye ile Birleşik Krallık arasında gelecekteki olası işbirliği ve ortaklık alanlarının şekillendirilmesi, öğrencilerin değerlendirme süreçlerinde ve uluslararası kalite ağlarındaki rolü, kurumsal değerlendirme süreçleri ve program akreditasyonunda karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileriyle ilgili konular ele alındı.

Diğer Haberler

Card image cap
Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Card image cap
Başvuruda son tarih yaklaşıyor: YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları 8 Ocak tarihinde başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavda son başvuru tarihi yaklaşırken, başvuru işlemleri ÖSYM'nin internet sitesinden tamamlanmaya devam ediyor. 130 lira olan başvuru ücretini yatıran adaylar, bir yandan da YÖKDİL tarihini sorguluyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

TÜMÜNÜ GÖR